V Niedziela Zwykła, 10. 02. 2019. Dzisiaj również bedziemy świętować Dzień Modlitw za chorych przypadający na jutrzejsze Święto M. B. z Lourdes. Po mszy otrzymamy cudowną wodę z Lourdes. Zapraszamy