II Kongres Młodzieży Polonijnej od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 w Warszawie

Od 28 lipca w Warszawie trwa II Kongres Młodzieży Polonijnej. Jego hasłem są słowa: Wiarą powołani, które mają nawiązywać do tegorocznych obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Do stolicy przybyło ponad 250 uczestników z 21 krajów. Oprócz młodych ludzi z wielu krajów Europy, warto wymienić także uczestników z Paragwaju, Uzbekistanu czy Stanów Zjednoczonych.

Ponad tydzień, do 5 sierpnia, będą brali udział w warsztatach, spotkaniach ze znamienitymi osobistościami Kościoła, Parlamentu i Kancelarii Prezydenta RP. Jednym z głównych wydarzeń jest uczestnictwo w 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, którą przeżywać będą o godzinie „W” na Powązkach.

W Mszy św. inaugurującej kongres, kard. Kazimierz Nycz podkreślił znaczenie ciągłego przypominania sobie i nawiązywania do swoich korzeni. Jest to na pewno nie tylko ważne dla tych, którzy do Polski przyjechali na kongres, ale także dla tych, którzy żyją w tym kraju na co dzień.

Refleksję nad powołaniem w postaci warsztatów ewangelizacyjnych przygotowała tarnowska Szkoła Nowej Ewangelizacji. Oprócz poważnych tematów, nie zabrakło również czasu na integrację, wymianę doświadczeń ale i także na zabawę.

W spotkaniu uczestniczą duszpasterze polonijni z całego świata. Wśród chrystusowców, obecni są: prowincjał Prowincji św. Józefa ks. Bogdan Renusz SChr z młodzieżą z Niemiec, ks. Czesław Piela SChr z Anią i Patrykiem Kowalskim przedstawicielami polonii hiszpańskiej. Białoruś reprezentuje młodzież, która przyjechała z ks. Włodzimierzem Maruszewskim SChr. Z ramienia seminarium swoje praktyki w tym czasie odbywa kl. Dominik Bieniek, pochodzący z Niemiec. Tydzień wcześniej, w Spotkaniu Młodzieży Polonijnej, przygotowującym do kongresu, a prowadzonym przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, wziął udział kl. Chris Czapla z USA.