Dzisiaj 23 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 18.00

„Liturgia chrześcijańska  nie tylko przypomina wydarzenia, które dokonały naszego zbawienia ale aktualizuje je i uobecnia”, przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego. Bóg chce się każdemu człowiekowi podarować i z nim zjednoczyć. I nie jest to tylko pragnienie – w Komunii św. ma miejsce rzeczywistw zjednoczenie. Jezus uniża się, by stać się pokarmem i zjednoczyć się z człowiekiem – aby człowiek mógł trwać w Nim. to dlatego w Komunii św. dokonuje się przebóstwienie, Bóg przemienia nas w siebie, abyśmy mogli tak żyć i kochać, jak On żyje i kocha.